metal

Зъбно колело

Секретен патрон с малко зъбно колело

Kлючалка с малко зъбно колело 30/60 мм.

No.: 111043Б90
Цена: 14.14 лв.
Секретен патрон с  голямо зъбно колело

Kлючалка с голямо зъбно колело 30/60 мм.

No.: 111071Б90
Цена: 26.28 лв.