metal

Доставка

BRAVI.bg е електронен магазин предлагащ единствено продуктите на Метал АД, гр.Варна. Доставка: Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчката на клиента се доставя на посочения адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка.
В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и Мetal-varna.com се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.
BRAVI.bg ползва куриерски услуги от фирма Спиди с преференциални условия.
Срок на доставка:
• Стандат 24 часа – в рамките на едно денонощие. Доставки се правят и в събота до 14ч (ако сте направили поръчка в петък), като има допълнителна такса.
Срок на доставка на поръчката зависи от избраният начин на доставка, като ако методът на плащане предполага предварително заплащане, то той започва да тече от момента на получаване на плащането на клиента от BRAVI.bg.